SLUŽBY

"Čím více věnujeme svůj život ostatním, tím je hodnotnější."

Heinrich von Kleist

 

Správu penzionu s pečovatelskou službou zajišťuje referent majetkové správy. Ten po přidělení bytu zvláštního určení vystavuje nájemní smlouvu (znění smlouvy zde) pro nového obyvatele. Součástí nájemní smlouvy je nejen cena nájemného, ale také rozpis úhrad za služby spojené s bydlením.

  • Výše nájemného:
Velikost bytu Počet m2   Cena za m2   Měsíční nájem
byt 1+0 33,45 m2 x 20,- Kč = 669,- Kč
byt 1+0 bezbariérový 34,78 m2 x 20,- Kč = 696,- Kč
byt 2+0 49,29 m2 x 20,- Kč = 986,- Kč
byt 2+0 bezbariérový 51,89 m2 x 20,- Kč = 1.038,- Kč
byt 2+0+lodžie 58,73 m2 x 20,- Kč = 1.175,- Kč

 

  • Služby spojené s bydlením: (orientační přehled plateb naleznete zde)
vybavení bytové jednotky
osvětlení společných prostor
úklid společných prostor
společná televizní anténa
užívání výtahu
vodné, stočné
dodávka tepla

 

Součástí služeb není zálohová platba za elektřinu! Tu si stanovuje každý obyvatel sám, každý má svůj vlastní elektroměr.

 

Platba nájemného a služeb spojených s bydlením probíhá 1x měsíčně v kanceláři referentky majetkové správy, a to v hotovosti oproti vydanému dokladu nebo platbou na účet. Vyúčtování záloh na vodné, stočné a ostatních služeb spojených s bydlením probíhá formou přepočtu výše úhrad během I. čtvrtletí každého kalendářního roku.

Případné přeplatky/nedoplatky se také hradí v hotovosti nebo bankovním převodem. Po přepočtu, pokud dojde ke změně, obdrží každý obyvatel upravený Evidenční list, který obsahuje aktuální výše úhrad za služby spojené s bydlením platné pro nadcházející kalendářní rok.

Podrobnější informace žádejte u referentky majetkové správy.

 

Upozorňujeme na možnost využívat v objektu také sociální služby. Bližší informace naleznete přímo na webu pečovatelské služby.

Aktualizace: 17. 01. 2014

Penzion s pečovatelskou službou

Na Blatech 3211, 470 01 Česká Lípa

Správa bytů - referentka majetkové správy:
Lenka Vávrová
tel. 487 522 896, mob. 734 854 305
e-mail: sprava@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin

Úřední hodiny:
pondělí a středa 6:30-15:00 hodin


Žádosti o přidělení bytů - referentka sociálních věcí:
Ing. Iva Frömmelová, Ph.D.
tel. 487 525 815, mob. 734 399 793
e-mail: referent@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin