ZÁKLADNÍ INFORMACE

"Život má pro člověka teprve tehdy cenu, může-li z něho rozdávat."

Ilja Iljič Mečnikov

 

Penzion s pečovatelskou službou se nachází v okrajové části města Česká Lípa v zástavbě rodinných domů. Jde o dům s byty zvláštního určení (dle § 2300 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění: Jedná se o byt určený pro ubytování osob se zdravotním postižením, byt v domě se zařízením pro osoby se zdravotním postižením a byt v domě s pečovatelskou službou.).

Správu Penzionu s pečovatelskou službou zajišťuje referent majetkové správy p. Marie Oplová, tel. 487 832 377, mob. 734 259 838, e-mail: sprava.pps@ssmcl.cz. Ta vydává předpis, který stanovuje výši nájemného a úhrady za poskytované služby spojené s užíváním bytu.

Zařízení disponuje 40 bytovými jednotkami o velikosti 1+0 (z toho 3 jsou bezbariérové, určené pro vozíčkáře) a 20 bytovými jednotkami o velikosti 1+1 (z toho 2 jsou bezbariérové, určené pro vozíčkáře a 7 je s balkónem). Přístup do zařízení je plně bezbariérový. Součástí každého bytu je sociální zařízení, vestavěná skříň, kuchyňská linka, elektrický dvojvařič a telefonní aparát (telefonování po penzionu je zdarma). Byty si obyvatelé vybavují svým nábytkem. Ubytování v našem zařízení je celoroční s poskytováním pečovatelské služby. Obyvatelé jsou povinni se seznámit se Zásadami pro provoz (zde), které upravují soužití obyvatelů a užívání společných prostor. Tyto zásady jsou závazné nejen pro obyvatele, ale i návštěvy. Zásady pro provoz jsou vyvěšeny ve vstupní hale zařízení, na webových stránkách (sekce Soubory ke stažení) a k dispozici jsou také u správce objektu.

 

Vrátnice

Parkování je v areálu zařízení zakázáno, výjimkou je parkování na dobu nezbytně nutnou! Obyvatelé zařízení mohou využít pro svá osobní vozidla na základě vystavené karty odstavnou plochu uvnitř areálu. Řídí se platnou směrnicí organizace č. 17/2012 "Provoz odstavné plochy". Směrnice je k nahlédnutí u správce objektu.

Odstavná plocha

Složky Rychlého záchranného systému mají vjezd do areálu a vstup do budovy umožněn 24 hodin denně.

Obyvatelé zařízení mají k dispozici kuchyň s jídelnou, vybavenou společenskou místnost, kadeřnictví, tělocvičnu, knihovnu, kavárnu a místnost pro fyzioterapii. Pro návštěvy obyvatel je připraven dvoulůžkový pokoj pro hosty, který je možné po předchozí domluvě za poplatek 90,- Kč/osoba/noc kdykoliv využít (bližší informace zde). Pro relaxaci mohou obyvatelé využít udržovanou zahradu s altánkem a pergolou. Nedaleko zařízení je zastávka městské autobusové dopravy, která usnadní obyvatelům přístup do města.

Podrobnější informace o službách naleznete zde. Fotografie prostor naleznete ve fotogalerii (zde).


Aktualizace: 31.7.2017

Penzion s pečovatelskou službou

Na Blatech 3211, 470 01 Česká Lípa

Správa bytů - referentka majetkové správy:
Lenka Vávrová
tel. 487 522 896, mob. 734 854 305
e-mail: sprava@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin

Úřední hodiny:
pondělí a středa 6:30-15:00 hodin


Žádosti o přidělení bytů - referentka sociálních věcí:
Ing. Iva Frömmelová, Ph.D.
tel. 487 525 815, mob. 734 399 793
e-mail: referent@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin