ČASTO KLADENÉ DOTAZY

 

Měl/a bych zájem o umístění. Jak mám postupovat?

Prvním krokem je prostudování základních dokumentů zařízení, kterými jsou "Pravidla pro přidělení bytu v domech zvláštního určení" (naleznete v Souborech ke stažení nebo zde). Druhým krokem je podání "Žádosti o přidělení bytu" (zde). Žádost je k dispozici na webu (Soubory ke stažení) nebo přímo na zařízení. Vyplněnou a podepsanou žádost doručte ke svému praktickému lékaři, který se vyjádří k Vašemu zdravotnímu stavu. Po vyplnění lékařem doručte žádost na ředitelství příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy (kontakt zde). Po zaevidování Vaší žádosti do evidence žadatelů se s Vámi spojí sociální pracovnice, která Vás bude informovat o dalším postupu.
Doporučujeme Vám též prolistovat naše webové stránky, které jsou plné informací o zařízení Penzionu s pečovatelskou službou.

 

Za jak dlouho po podání žádosti o přidělení bytu je zájemce umístěn do Penzionu s pečovatelskou službou?

Na tento dotaz nelze s určitostí odpovědět. Čekací doba na umístění je různě dlouhá, závisí na mnoha faktorech - zda jsou volné byty, zda je žadatel zastižen doma v době provádění sociálního šetření, kdy je nejbližší konání Výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města, kdy je nejbližší zasedání Rady města, nehledě na samotnou administrativu. Orientačně lze říci, že se čekací doba na umístění pohybuje v řádu několika měsíců, půl až jednoho roku. Žadatelé o byt pro manželskou dvojici mohou čekat v rozmezí jednoho až dvou let.

 

Jaký je postup po podání žádosti o přidělení bytu?

Po podání žádosti o přidělení bytu je tato zaevidována v evidenci žadatelů. Před schvalováním pořadníku na umístění se v domácnostech žadatelů provádějí sociální šetření. Zpráva ze šetření se předkládá k posouzení Výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města. Po vyjádření výboru putuje žádost ke schválení Radě města. V případě neschválení Radou města je žádost zrušena. V případě schválení je žadatel vyzván, aby se dostavil do ordinace praktického lékaře MUDr. Jiřího Truhláře. MUDr. Truhlář je doporučující lékař příspěvkové organizace, který po posouzení zdravotního stavu vydá doporučení o vhodnosti umístění do Penzionu s pečovatelskou službou. Pokud MUDr. Truhlář žadatele doporučí je žadateli doporučeným dopisem zaslána výzva k přidělení bytu a k uzavření nájemní smlouvy.

 

Kde uzavřu nájemní smlouvu?

Nájemní smlouvy uzavírá na Penzionu s pečovatelskou službou referentka majetkové správy paní Marie Oplová, tel. 487 832 377, mob. 734 259 838, e-mail: sprava.pps@ssmcl.cz.
Úřední hodiny na Penzionu s pečovatelskou službou:

pondělí 6:30 - 15:00 hodin
středa 6:30 - 15:00 hodin

 

Jak velké byty na Penzionu s pečovatelskou službou jsou k dispozici?

Zařízení disponuje 40 bytovými jednotkami o velikosti 1+0 (z toho 3 jsou bezbariérové) a 20 bytovými jednotkami o velikosti 1+1 (z toho 2 jsou bezbariérové a 7 je s balkónem).

 

Je možné vybrat si bytovou jednotku?

Pokud je k dispozici více volných bytů, tak je na samotném žadateli, který byt si vybere. Byty si žadatelé vybírají podle pořadí, v jakém jsou Radou města schváleni v pořadníku žadatelů.

 

Jsou byty bezbariérové?

Ne všechny, Penzion s pečovatelskou službou disponuje pouze 5 bezbariérovými byty. Přístup do objektu bezbariérový je.

 

Kolik se platí za služby spojené s bydlením?

Úhrady za služby spojené s bydlení stanoví předpis vydaný referentkou majetkové správy. Orientační přehled plateb naleznete v Souborech ke stažení nebo zde. Konkrétní dotazy směřujte na referentku majetkové správy.

 

Penzion s pečovatelskou službou

Na Blatech 3211, 470 01 Česká Lípa

Správa bytů - referentka majetkové správy:
Lenka Vávrová
tel. 487 522 896, mob. 734 854 305
e-mail: sprava@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin