STÍŽNOSTI

"Každý chce dosáhnout stáří, a kdo ho dosáhl, v pošetilé nestálosti si na ně stěžuje."

Marcus Tullius Cicero

 

Podávání stížností upravují Pravidla pro podávání stížností, která jsou zveřejněna v sekci Soubory ke stažení. Klienti pečovatelské služby si mohou stěžovat na kvalitu poskytované služby nebo způsob jejího poskytování.

Stížnost může být podána:

  • osobně
  • telefonicky
  • poštou
  • e-mailem
  • do schránky na stížnosti
  • anonymně

Podanou stížnost vyřizuje vedoucí pečovatelské služby nebo její zástupkyně, a to nejpozději v termínu do 30 dnů od podání.

Reakce na anonymní stížnosti se zveřejňují prostřednictvím této webové stránky.

 

Aktualizace: 19.10.2018

 

Anonymní stížnosti

Pečovatelská služba k dnešnímu dni nezaevidovala žádnou anonymní stížnost.

Pečovatelská služba

Vedoucí:
Bc. Jana Skálová, Dis.
tel. 487 521 470
e-mail: vedouci.dps@ssmcl.cz

Sociální pracovnice:
Mgr. Lenka Grasserová
tel. 487 874 593
e-mail: socialni.pps@ssmcl.cz

Sociální pracovnice:
Mgr. Marie Scholzová

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:30 hodin

Péče je zajištěna:
pondělí – neděle 6:00-22:00 hodin