VEŘEJNÝ ZÁVAZEK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

"Bez lásky by nebyl svět světem."

Johann Wolfgang von Goethe

Poslání

Naším posláním je podat pomocnou ruku seniorům a osobám se zdravotním postižením, kterým již nestačí síly na zvládání péče o sebe a svou domácnost. Pomocnou ruku v domácnost nabízíme také rodinám, kde se narodilo současně 3 a více dětí tak, aby tato rodina měla čas na péči o své děti.

Odborně školený personál poskytuje své služby v domácím prostředí klientů nebo v našem bezbariérovém Středisku osobní hygieny. Poskytování služeb je profesionální, důstojné a vychází z potřeb každého klienta.

Vzájemnou spoluprací usilujeme o to, aby naši klienti mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí.

 

Cílová skupina uživatelů

  • senioři
  • osoby se zdravotním postižením
  • rodiny s dětmi (rodina, ve které se současně narodilo 3 a více dětí, do 4 let věku těchto dětí)

 

Služba je poskytována výše uvedeným osobám ve věku 27 let a starším, žijícím na území města Česká Lípa a v jejích spádových obcích.

 

Cíle

  • zajistit základní životní potřeby
  • umožnit klientům setrvat co nejdéle doma
  • umožnit rodinám s trojčaty a vícerčaty péči o tyto děti

 

Principy

Služby poskytujeme:

  • s úctou, pochopením a svým klientům nasloucháme
  • s respektem k právu klienta vyjádřit svá přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí
  • po vzájemné domluvě
  • za dodržení mlčenlivosti

Principy pečovatelské služby jsou obsaženy v Etickém kodexu organizace, který stanovuje standardy chování zaměstnanců.

 

Aktualizace: 24.5.2017

Pečovatelská služba

Vedoucí:
Bc. Jana Skálová, Dis.
tel. 487 521 470
e-mail: vedouci.dps@ssmcl.cz

Sociální pracovnice:
Mgr. Lenka Grasserová
tel. 487 874 593
e-mail: socialni.pps@ssmcl.cz

Sociální pracovnice:
Mgr. Marie Scholzová

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:30 hodin

Péče je zajištěna:
pondělí – neděle 6:00-22:00 hodin