ZÁKLADNÍ INFORMACE

"Mládí se živí sněním, stáří vzpomínkami."

Židovské přísloví

 

Pečovatelská služba se poskytuje dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění a na základě § 6 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Provoz sociální služby je finančně podporován Libereckým krajem.

 

Místo a čas poskytování:

Služba se poskytuje v domácnostech žadatelů, včetně domácností v Domě s pečovatelskou službou a v Penzionu s pečovatelskou službou, na území města Česká Lípa a spádových obcí - Častolovice, Dobranov, Dolní Libchava, Dubice, Heřmaničky, Lada, Manušice, Okřešice, Písečná, Stará Lípa, Vítkov, Vlčí důl a Žízníkov.

Služba je dostupná ve všední dny od 6:30 do 18:00 hodin, a to podle domluveného harmonogramu návštěv. O víkendu je zajišťován pouze dovoz oběda.

Pečovatelská služba se poskytuje na základě Pravidel pro poskytování pečovatelské služby na území města Česká Lípa(zde).

 

Jak zažádat:

 • osobně
 • telefonicky
 • e-mailem
 • prostřednictvím rodiny
 • zasláním (poštou, mailem, doručením osobně) vyplněné žádosti, která byla stažena z našich webových stránek

Sociální pracovnice navštíví žadatele v jeho domácnosti, kde mu předá informace o službě, zodpoví veškeré dotazy a společně se domluví na rozsahu služby. Při této návštěvě je vyplněna Žádost o poskytování pečovatelské služby (zde), pokud nebyla návštěva domluvena po obdržení vyplněné žádosti.

O poskytování služby je lepší zažádat v předstihu, alespoň 1 - 2 týdny předem.

 

Úhrady:

Výši úhrad za jednotlivé úkony pečovatelské služby stanovuje Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby (zde). Úhradu je možné provést v hotovosti oproti vydané stvrzence a nebo převodem na účet organizace. Úhrady se platí zpětně za kalendářní měsíc podle počtu čerpaných úkonů.
Bezplatně jsou úkony pečovatelské služby poskytovány klientům, kteří splňují podmínky § 75 odst. 2 bod a), b), c), d) zákona o sociálních službách (zejména účastníkům odboje, osobám, které jsou účastny rehabilitace, osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací a další).

Další důležité informace k poskytovaným službám:

 • cena oběda je 60,- (k této částce je nutné připočítat ještě dovoz oběda a zajištění stravy)
 • obědy vaříme ve vlastní kuchyni
 • ve všední den je zajištěn výběr ze dvou jídel, o víkendu je pouze jedno jídlo
 • používáme vlastní jídlonosiče ve speciálních termoobalech, které jsou klientům půjčovány
  (z hygienických důvodů není možné, aby měl klient svůj jídlonosič!)
 • pokud v době rozvozu oběda nebude klient zastižen, bude jeho oběd připraven k vyzvednutí do 14:30 hodin na Penzionu s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa. Pokud si klient oběd nevyzvedne, bude jídlo zlikvidováno a oběd se počítá jako by byl odebrán, tzn. že je normálně zaplacen!

 

Smlouvy:

Na základě podané žádosti o poskytování pečovatelské služby je uzavírána Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby (zde).

 

Aktualizace: 24.5.2017

Pečovatelská služba

Vedoucí:
Bc. Anna Kasincová
tel. 487 521 470, mob. 736 483 071
e-mail: vedouci.dps@ssmcl.cz

Sociální pracovnice:
Mgr. Lenka Grasserová
tel. 487 874 593, mob. 731 615 654
e-mail: socialni.pps@ssmcl.cz

Sociální pracovnice:
Mgr. Marie Scholzová
tel. 487 522 462, mob. 731 449 194
e-mail: socialni.dps@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:30 hodin

Péče je zajištěna:
pondělí - pátek 6:30-18:00 hodin
sobota - neděle 10:00-14:00 hodin
(pouze dovoz oběda)