ZÁKLADNÍ INFORMACE

"Mládí se živí sněním, stáří vzpomínkami."

Židovské přísloví

 

Pečovatelská služba se poskytuje dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění a na základě § 6 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Provoz sociální služby je finančně podporován Libereckým krajem.

 

Místo a čas poskytování:

1) Pečovatelská služba se poskytuje seniorům, osobám se zdravotním postižením ve věku 27 let a více, a rodinám s dětmi, kde se narodilo současně 3 a více dětí.

Služba je dostupná ve dnech pondělí až neděle od 6:00 do 22:00 hodin, a to podle domluveného harmonogramu návštěv.

 

 

Jak zažádat:

  • osobně
  • telefonicky
  • e-mailem
  • prostřednictvím rodiny
  • zasláním (poštou, mailem, doručením osobně) vyplněné žádosti, která byla stažena z našich webových stránek

Sociální pracovnice navštíví žadatele v jeho domácnosti, kde mu předá informace o službě, zodpoví veškeré dotazy a společně se domluví na rozsahu služby. Při této návštěvě je vyplněna Žádost o poskytování pečovatelské služby (zde), pokud nebyla návštěva domluvena po obdržení vyplněné žádosti.

O poskytování služby je lepší zažádat v předstihu, alespoň 1 - 2 týdny předem.

 

Úhrady:

Výši úhrad za jednotlivé úkony pečovatelské služby stanovuje Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby (zde). Úhradu je možné provést v hotovosti oproti vydané stvrzence a nebo převodem na účet organizace. Úhrady se platí zpětně za kalendářní měsíc podle počtu čerpaných úkonů.
Bezplatně jsou úkony pečovatelské služby poskytovány klientům, kteří splňují podmínky § 75 odst. 2 bod a), b), c), d) zákona o sociálních službách (zejména účastníkům odboje, osobám, které jsou účastny rehabilitace, osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací a další).

 

 

 

Smlouvy:

Na základě podané žádosti o poskytování pečovatelské služby je uzavírána Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby (zde).

 

Aktualizace: 19.10.2018

Pečovatelská služba

Vedoucí:
Bc. Jana Skálová, Dis.
tel. 487 521 470
e-mail: vedouci.dps@ssmcl.cz

Sociální pracovnice:
Mgr. Lenka Grasserová
tel. 487 874 593
e-mail: socialni.pps@ssmcl.cz

Sociální pracovnice:
Mgr. Marie Scholzová

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:30 hodin

Péče je zajištěna:
pondělí – neděle 6:00-22:00 hodin