ČASTO KLADENÉ DOTAZY

 

Měl/a bych zájem o zavedení pečovatelské služby. Jak mám postupovat?

Prvním krokem je prostudování základních dokumentů služby, kterými jsou Pravidla pro poskytování pečovatelské služby (zde) a Pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby (zde). Druhým krokem je podání Žádosti o zavedení pečovatelské služby. Žádost je k dispozici na webu (zde) nebo u sociální pracovnice.

V případech, kdy zájemce není schopen vyplnění a podání žádosti o zavedení pečovatelské služby nebo nemá nikoho, kdo by mu s tím pomohl, lze požádat o pomoc sociální pracovnici pečovatelské služby.

Po podání žádosti sociální pracovnice vyjíždí do domácnosti zájemce o pečovatelskou službu, kde zájemci poskytne veškeré potřebné informace o službě a domluví se na konkrétních podrobnostech poskytované služby.

 

Za jak dlouho po podání žádosti o poskytování pečovatelské služby je zájemci služba poskytována?

Služba je zavedena nejpozději do týdne od uzavření písemné Smlouvy o poskytování pečovatelské služby (zde).

 

Kde uzavřu smlouvu o poskytování pečovatelské služby?

Smlouva je ve dvou vyhotoveních vystavena na základě vyplněné a podepsané žádosti o poskytování pečovatelské služby. Žadateli je k podpisu předložena v jeho domácnosti. Za poskytovatele podepisuje smlouvy ředitelka příspěvkové organizace.

 

Je možné vybrat si pracovníka?

O personálním obsazení rozhoduje poskytovatel. Každý klient má určeného klíčového pracovníka, který zajišťuje individuální plánování služby. Podle rozsahu služeb se u klienta pracovnice střídají. V případě, že by klient s pracovnicí nevycházel, je možné požádat vedoucí pečovatelské služby o výměnu.

 

Jaká je úhrada za poskytování úkonů pečovatelské služby?

Úhrada je individuální, její výše se pohybuje podle čerpaných úkonů v daném měsící. Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby je k dispozici na webu (zde), v kanceláři či jako součást Smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

 

Co je "Informační balíček" a co obsahuje?

Informační balíček je soubor informačních materiálů, který organizace předává svým klientům společně se smlouvou. Balíček obsahuje:

  • informační letáček organizace
  • informační letáček Bydlení pro seniory (v případě, že klient na zařízení s pečovatelskou službou nebydlí)
  • pravidla pro poskytování pečovatelské služby (schválená Radou města Česká Lípa)
  • vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby (podle typu cílové skupiny)
  • etický kodex organizace
  • vnitřní pravidla pro podávání stížností
  • seznam možných havarijních a nouzových situací, včetně postupu řešení
  • měsíční přehled o poskytované službě.

 

Aktualizováno: 07.02.2018

Pečovatelská služba

Vedoucí:
Bc. Jana Skálová, Dis.
tel. 487 521 470
e-mail: vedouci.dps@ssmcl.cz

Sociální pracovnice:
Mgr. Lenka Grasserová
tel. 487 874 593
e-mail: socialni.pps@ssmcl.cz

Sociální pracovnice:
Mgr. Marie Scholzová

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:30 hodin

Péče je zajištěna:
pondělí – neděle 6:00-22:00 hodin