AKTUALITY

Zde najdete nejnovější a nejzásadnější informace z prostředí pečovatelské služby. Informace jsou řazeny od nejnovějších.

Aktualizace: 7.6.2018

 

2018

Červen 2018

Cvičení seniorů

Vyplnit volný čas, scházet se pravidelně a dělat něco pro své zdraví se nám daří od ledna 2018 při společném cvičení na židlích s různými rehabilitačními a cvičebními pomůckami. Svou zdatnost si ověříme na Sportovních hrách pro seniory jež pořádá město Česká Lípa dne 15.6.2018 ve spolupráci s příspěvkovou organizací města, Sociálními službami, na penzionu v Dolní Libchavě. Následně také vyjedou přihlášení zájemci na XXV. FILIPOVSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY dne 20.6.2018. Zástupcům z našich řad přejeme příjemnou zábavu a krásné sportovní zážitky.

cviceni

 

Duben, Květen 2018

Mezigenerační spolupráce s MŠ Bratří Čapků pokračuje

V dnešní době se vytrácejí vazby mezi generacemi a proto jsme se s paní ředitelkou MŠ Bratří Čapků rozhodly formou mezigeneračních setkání tyto vazby ve společnosti podpořit. Naše spolupráce je otevřená, od března jsme realizovali 3 společná setkání, přičemž to jedno mělo také tvůrčí záměr, který zaštítila paní učitelka Kačínová se svou kolegyní. Připravila si tvořivou dílničku, kde děti společně s obyvateli DPS vytvářeli krásné ptáčky, díky nimž si můžeme připomenout společně strávený čas zpříjemněný vyprávěním říkanek a sdílením dojmů a nadšení. Do budoucna bychom rády rozšířily spolupráci o předčítání pohádek dětem v MŠ. Je to čas, který může děti obohatit o laskavost, moudrost a zkušenost a seniorům dát pocit sounáležitosti a potřebnosti. Historicky se vztah dětí a seniorů osvědčil jako oboustranně přínosný.

mezigeneracni-spoluprace-1 mezigeneracni-spoluprace-2

Během měsíce května nás děti navštívily znovu a pro naše seniory si připravily skvělé vystoupení ke dni matek.

vystoupeni-ms

 

Březen 2018

 • Vystoupení dětí z MŠ Bratří Čapků Česká Lípa k MDŽ 8.3.2018 - taneční vystoupení, zpěv a přednes. Děti našim seniorkám předaly přáníčko a dáreček - výrobek z keramiky ve tvaru kytičky.

deti-ms-2018-1 deti-ms-2018-2 mdz-darek-2018

S MŠ byla navázána užší spolupráce, plánujeme další vystoupení ke Dni matek a tvořivé dílničky ve smyslu tvoření generací - děti společně se seniory. Moc se na spolupráci těšíme.

 

Leden 2018

 • Během měsíce prosince 2017 proběhlo mezi klienty pečovatelské služby dotazníkové šetření zaměřené na kvalitu a spokojenost s poskytovanou službou. Mile nás překvapila velká návratnost vyplněných dotazníků. V souborech ke stažení přikládáme celkové vyhodnocení.

 

2017

Prosinec 2017

 • PF 2018

2018-pf

 • Ve čtvrtek 14.12.2017 se na Domě s pečovatelskou službou konalo pro obyvatele domu vánoční posezení. Personál pečovatelské služby se na přípravách podílel, připravil vánoční výzdobu a zajistil servírování a obsluhu. K tanci a poslechu všem přítomným zahrál pan Václav Měkota.

vanoce-posezeni-2017

 • Mikulášská nadílka na DPS Lada

mikulasska-2017 mikulasska-2017-2

Děkujeme paní Jánové V. za zprostředkování tohoto jedinečného zážitku pro obyvatele DPS Lada.

 

V souborech ke stažení byly aktualizovány následující dokumenty:

 • Pravidla pro poskytování pečovatelské služby
 • Pravidla pro podávání stížností
 • Pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování PS - Senioři, osoby se zdr. postižením
 • Pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování PS - Rodiny s dětmi
 • Smlouva o poskytování pečovatelské služby
 • Informační leták PS
 • Dotazníkové šetření 2017

 

2016

Červen 2016

 

2015

Září 2015

 • Jako každý rok se i letos Pečovatelská služba připojí k Týdnu sociálních služeb a dne 6. října 2015 od 10:00 do 16:00 hodin na svých odloučených pracovištích v domech s pečovatelskou službou připraví pro zájemce DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

 

Červenec 2015

 • V souborech ke stažení přibyl nový dokument Pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby - Rodiny s dětmi. Jedná se o pravidla, která stanovují poskytování pečovatelské služby této specifické cílové skupině.

 

Červen 2015

 • Rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje došlo ke změně registrace sociálních služeb. Pečovatelská služba rozšířila svou cílovou skupinu o osoby s jiným zdravotním postižením a o rodiny s dětmi, kde se současně narodilo 3 a více dětí.

 

Leden 2015

 • Dnem 1.1.2015 vstoupil v účinnost nový Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby. Naleznete jej zde.
 • V souvislosti se změnou ceníku došlo i k textovému znění Smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Aktuální znění naleznete v Souborech ke stažení (zde).

 

2014

Prosinec 2014

 • Pracovníci pečovatelské služby přejí všm klientům, jejich rodinám i návštěvníkům těchto stránek pohodové Vánoce a klidný nový rok 2015.

PF 2015

 

Říjen 2014

 • Sociální služby města České Lípy, p.o. změnily v souladu s usnesením Rady města logo organizace. Průběžně bude vyměněno na všech dokumentech. Vypadá takto:

Nové logo organizace

 • V termínu 6. - 12. října proběhne již VI. ročník TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Týden sociálních služeb 2014

Pečovatelská služba se k této akci připojuje a na svých odloučených pracovištích v zařízení s pečovatelskou službou pořádá dne 7. října 2014 od 10:00 do 17:00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Sociální pracovnice Vám rády poskytnou základní informace týkající se pečovatelské služby. Jsou připravené informační materiály a prohlídky zařízení. Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

Září 2014

 • Rada města Česká Lípa svým usnesením na srpnovém zasedání schválila změnu Ceníku úhrad za úkony pečovatelské služby s účinností od 1.1.2015. Znění nového ceníku naleznete zde.

 

Srpen 2014

 • S platností od 1.8.2014 pečovatelská služba neposkytuje úkon "Služby fyzioterapeuta", a to z důvodu ukončení pracovního poměru pracovnice v sociálních službách - fyzioterapeutky. Děkujeme za pochopení.

 

Květen 2014

 • Zapojili jsme se do sbírky plastových víček, kterou vyhlásilo město Česká Lípa:

Sbírka víček

 

Leden 2014

 • V sekci Soubory ke stažení byla aktualizována Smlouva o poskytování pečovatelské služby.
 • Upozorňujeme, že podle platné novely zákona o sociálních službách se s účinností od 1.1.2014 pečovatelská služba neposkytuje zdarma pozůstalým manželům/manželkám starších 70 let po účastnících odboje, osobách, které jsou účastny rehabilitace či osobách, které byly zařazeny v táboře nucených prací.

 

2013

Prosinec 2013

 • V sekci Odkazy byly aktualizovány kontaktní údaje na Domov pro seniory Pampeliška.
 • Pracovníci pečovatelské služby přejí všem klientům, jejich rodinám i návštěvníkům těchto stránek pohodové vánoce a klidný nový rok 2014.

pf-2014

 

Říjen 2013

 • V termínu 7. - 13. října proběhne již V. ročník TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

  tyden-socialnich-sluzeb-2013

  Pečovatelská služba se k této akci připojuje a na svých odloučených pracovištích v zařízení s pečovatelskou službou pořádá ve dnech 8. (informace zde) a 9. října (informace zde) 2013 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

  Sociální pracovnice Vám rády poskytnou základní informace týkající se pečovatelské služby. Jsou připravené informační materiály a prohlídky zařízení. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Září 2013

 • V sekci Soubory ke stažení byla aktualizována Pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Česká Lípa. Pravidla jsou platná od 25. 09. 2013.

 

Duben 2013

 • V sekci Soubory ke stažení byla aktualizována Smlouva o poskytování pečovatelské služby, která je v platnosti od 15. 04. 2013. Součástí smlouvy nově nejsou žádné přílohy. Veškeré důležité materiály uživatelé obdrží v Informačním balíčku pečovatelské služby.

 

Březen 2013

 • Pečovatelská služba má v řadě svých zaměstnanců od 01. 03. 2013 nově i fyzioterapetku. Fyzioterapeutka provádí u klientů rehabilitace a masáže, na zařízeních s pečovatelskou službou vede volnočasové aktivity (trénink paměti, kondiční cvičení, dílny ručních prací apod.).
 • Ze sekce odkazy byly smazány kontakty na Senior centrum v Novém Boru. Centrum prozatím ukončilo svoji činnost.

 

Únor 2013

 • V sekci Soubory ke stažení byl změněn dokument Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby, který je platný od 01. 02. 2013.
 • V souvislosti se změnou Ceníku úhrad došlo k úpravě znění Smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Smlouva byla v sekci Soubory ke stažení aktualizována.

 

Leden 2013

 • V sekci odkazy přibyly kontakty na nově otevřené Senior centrum v Novém Boru. Senior centrum poskytuje dlouhodobou zdravotní péči v pobytovém zařízení pro seniory.

 

2012

Prosinec 2012

 • Pracovníci pečovatelské služby přejí všem klientům, jejich rodinám i návštěvníkům těchto stránek pohodové vánoce a klidný nový rok 2013.

pf-2013

 

Listopad 2012

 • Dne 21.11.2012 Rada města Česká Lípa pod č. usn. 621/2012 schválila nový Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby. Ceník je platný od 01. 02. 2013 (zde).
 • VÍKENDOVÝ DOVOZ OBĚDA POKRAČUJE!
  S platností od 1. listopadu 2012 přibíráme nové zájemce o víkendový dovoz oběda. Zkušební provoz v měsících září a říjnu se osvědčil a služba bude nadále fungovat. V případě zájmu kontaktujte sociální pracovnici pečovatelské služby (kontakt zde).

 

Říjen 2012

 • V sekci Soubory ke stažení byl aktualizován dokument Pravidla pro podávání stížností, který je platný od 01. 10. 2012.

 

Březen 2012

 • Klienti pečovatelské služby obdrželi v měsíci únoru anonymní dotazník, který měl zhodnotit jejich spokojenost se službou.


  Dotazník


  Celkem bylo rozdáno 297 ks dotazníků, ze kterých se nevrátilo pouhých 60 ks dotazníků (20%). Z vráceného počtu 237 dotazníků (80%) jich 9 bylo nevyplněných. Vyhodnocení dotazníku vychází tedy z počtu 228 dotazníků:
  Stěžejní částí dotazníku bylo zhodnocení chování personálu. Jsme rádi za pozitivní vnímání pracovníků pečovatelské služby. Děkujeme i za negativní ohlasy (3%), které naznačují, že se klienti nebojí projevit svůj nesouhlas a který si bereme k srdci.
  Na základě dalších dílčích výsledků dotazníkového šetření by pečovatelská služba ráda rozšířila své služby o víkendový rozvoz obědů. V odpovědích uživatelů byla o tento úkon největší poptávka. Vedení organizace se tedy bude snažit o jejich zajištění. Po vyřešení všech technických záležitostí vás o zahájení rozvozu budeme včas informovat. Sledujte Městské noviny a webové stránky organizace.

Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka

2011

Listopad 2011

 • V sekci Soubory ke stažení byl změněn dokument Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby, který je platný od 01. 11. 2011.

 

2010

Listopad 2010

 • V sekci Soubory ke stažení byl změněn dokument Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby, který je platný od 01. 11. 2010.

 

Říjen 2010

 • V sekci Soubory ke stažení byl změněn dokument Pravidla pro poskytování pečovatelské služby, která jsou platná od 01. 10. 2010 a ruší předchozí znění pravidel.

 

Březen 2010

 • Ve středu 17. 03. 2010 byl na Domě s pečovatelskou službou pořádán Den otevřených dveří a naše dveře byly otevřené široké veřejnosti. Podle zkušeností z loňského roku byly pro návštěvníky připraveny informační materiály o službě, pracovnice sociální péče připravily prohlídkovou trasu zařízením a paní vedoucí se sociální pracovnicí odpovídaly na případné dotazy. Součástí dne otevřených dveří byla i výstava výrobků klientů z dílny ručních prací a výstava fotografií z akcí pořádaných zařízením v loňském roce. Potěšil nás velký ohlas z řad veřejnosti i návštěva paní starostky a pánů místostarostů. A jelikož v loňském roce proběhla kompletní rekonstrukce fasády a výměny oken, vybrali si den otevřených dveří k návštěvě také novináři a regionální televize. Fotogalerie novinářů zde.

 

Únor 2010

 • Dovolujeme si Vás pozvat na Den otevřených dveří:

Pozvánka

Leden 2010

 • V sekci Soubory ke stažení byl aktualizován soubor Smlouva o poskytování pečovatelské služby a ceník úhrad za úkony pečovatelské služby.
 • V sekci Odkazy byly aktualizovány webové stránky Maltézské pomoci a Osobní asistence; nově byly přidány webové stránky Domova pro seniory Doksy a Domova seniorů Mšeno.

 

2009

Říjen 2009

 • Od 01. 10. 2009 naleznete ředitelství příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy nově v ulici Školní 2213, Česká Lípa (mapa zde)

 

Březen 2009

 • Ve středu 18. 03. 2009 od 9:00 do 17:00 hodin Dům s pečovatelskou službou pořádal "Den otevřených dveří". Tento den byly naše dveře otevřeny všem zájemcům o naše služby, jejich rodinám či široké veřejnosti. K dispozici byly též veškeré tiskopisy, ceníky, letáky apod. Pro návštěvníky byla připravena i prohlídka zařízení - denní stacionář Střípek, středisko osobní hygieny, pokoj pro hosty, dílna ručních prací, bytová jednotka a další. Tato akce zaznamenala nebývalý ohlas a proto počítáme s jejím opakováním i v následujících letech.
 • V sekci Odkazy přibyly kontaktní údaje na Domov pro seniory a pečovatelskou službu v České Kamenici.

 

Únor 2009

 • V sekci Odkazy přibyly kontaktní údaje na Domov pro seniory Pampeliška v České Lípě.

 

Leden 2009

 1. Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby. Tento ceník byl schválen Radou města Česká Lípy dne 29. 10. 2008 pod číslem usnesení 600/08 s platností od 01. 01. 2009. Původní dva ceníky byly sloučeny do jednoho, který je nyní přehlednější. Z ceníku byl odstraněn sloupec s přehledem maximálních úhrad stanovených platnou vyhláškou.
 2. Smlouva o poskytování pečovatelské služby.
 3. Pravidla pro poskytování pečovatelské služby.

 

2008

Prosinec 2008

 • Pracovníci pečovatelské služby přejí všem klientům, jejich rodinám i návštěvníkům těchto stránek pohodové vánoce a klidný nový rok 2009.

pf-2009

Pečovatelská služba

Vedoucí:
Bc. Anna Kasincová
tel. 487 521 470, mob. 736 483 071
e-mail: vedouci.dps@ssmcl.cz

Sociální pracovnice:
Mgr. Lenka Grasserová
tel. 487 874 593, mob. 731 615 654
e-mail: socialni.pps@ssmcl.cz

Sociální pracovnice:
Mgr. Marie Scholzová
tel. 487 522 462, mob. 731 449 194
e-mail: socialni.dps@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:30 hodin

Péče je zajištěna:
pondělí - pátek 6:30-18:00 hodin
sobota - neděle 10:00-14:00 hodin
(pouze dovoz oběda)