AKTUALITY

Zde najdete nejnovější a nejzásadnější informace z prostředí pečovatelské služby. Informace jsou řazeny od nejnovějších.

Aktualizace: 18.03.2019

2019

Březen 2019

DOMA S POMOCÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY


letak-ps

2018

Říjen 2018

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V ČESKÉ LÍPĚ - ROZŠÍŘENÍ PROVOZNÍ DOBY
Nemůžete Vy nebo Váš blízký či známý zůstat ve své domácnosti, protože potřebujete péči a není nikdo, kdo by Vám pomohl? Pomocí pečovatelské služby lze setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí bez nutnosti odcházet např. do domova pro seniory nebo jiného sociálního zařízení.
Sociální služby města České Lípy rozšířily provozní dobu pečovatelské služby od pondělí do neděle v době od 6:00 do 22:00 hodin. Nejen ve všední dny, ale i o víkendu Vám pomůžeme nejen s osobní hygienou, ale třeba dohlédneme, zda jste pravidelně užil/a léky, podal/a si inzulín, apod.
Pomoc poskytujeme seniorům, osobám se zdravotním postižením starším 27 let a rodinám, kde se současně narodilo 3 a více dětí. Službu poskytujeme na území města České Lípy a v jeho městských částech (Dobranov, Žízníkov,...). více info zde

 

Červen 2018

Cvičení seniorů

Vyplnit volný čas, scházet se pravidelně a dělat něco pro své zdraví se nám daří od ledna 2018 při společném cvičení na židlích s různými rehabilitačními a cvičebními pomůckami. Svou zdatnost si ověříme na Sportovních hrách pro seniory jež pořádá město Česká Lípa dne 15.6.2018 ve spolupráci s příspěvkovou organizací města, Sociálními službami, na penzionu v Dolní Libchavě. Následně také vyjedou přihlášení zájemci na XXV. FILIPOVSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY dne 20.6.2018. Zástupcům z našich řad přejeme příjemnou zábavu a krásné sportovní zážitky.

cviceni

 

Duben, Květen 2018

Mezigenerační spolupráce s MŠ Bratří Čapků pokračuje

V dnešní době se vytrácejí vazby mezi generacemi a proto jsme se s paní ředitelkou MŠ Bratří Čapků rozhodly formou mezigeneračních setkání tyto vazby ve společnosti podpořit. Naše spolupráce je otevřená, od března jsme realizovali 3 společná setkání, přičemž to jedno mělo také tvůrčí záměr, který zaštítila paní učitelka Kačínová se svou kolegyní. Připravila si tvořivou dílničku, kde děti společně s obyvateli DPS vytvářeli krásné ptáčky, díky nimž si můžeme připomenout společně strávený čas zpříjemněný vyprávěním říkanek a sdílením dojmů a nadšení. Do budoucna bychom rády rozšířily spolupráci o předčítání pohádek dětem v MŠ. Je to čas, který může děti obohatit o laskavost, moudrost a zkušenost a seniorům dát pocit sounáležitosti a potřebnosti. Historicky se vztah dětí a seniorů osvědčil jako oboustranně přínosný.

mezigeneracni-spoluprace-1 mezigeneracni-spoluprace-2

Během měsíce května nás děti navštívily znovu a pro naše seniory si připravily skvělé vystoupení ke dni matek.

vystoupeni-ms

 

Březen 2018

 • Vystoupení dětí z MŠ Bratří Čapků Česká Lípa k MDŽ 8.3.2018 - taneční vystoupení, zpěv a přednes. Děti našim seniorkám předaly přáníčko a dáreček - výrobek z keramiky ve tvaru kytičky.

deti-ms-2018-1 deti-ms-2018-2 mdz-darek-2018

S MŠ byla navázána užší spolupráce, plánujeme další vystoupení ke Dni matek a tvořivé dílničky ve smyslu tvoření generací - děti společně se seniory. Moc se na spolupráci těšíme.

 

Leden 2018

 • Během měsíce prosince 2017 proběhlo mezi klienty pečovatelské služby dotazníkové šetření zaměřené na kvalitu a spokojenost s poskytovanou službou. Mile nás překvapila velká návratnost vyplněných dotazníků. V souborech ke stažení přikládáme celkové vyhodnocení.

 

2017

Prosinec 2017

 • PF 2018

2018-pf

 • Ve čtvrtek 14.12.2017 se na Domě s pečovatelskou službou konalo pro obyvatele domu vánoční posezení. Personál pečovatelské služby se na přípravách podílel, připravil vánoční výzdobu a zajistil servírování a obsluhu. K tanci a poslechu všem přítomným zahrál pan Václav Měkota.

vanoce-posezeni-2017

 • Mikulášská nadílka na DPS Lada

mikulasska-2017 mikulasska-2017-2

Děkujeme paní Jánové V. za zprostředkování tohoto jedinečného zážitku pro obyvatele DPS Lada.

 

V souborech ke stažení byly aktualizovány následující dokumenty:

 • Pravidla pro poskytování pečovatelské služby
 • Pravidla pro podávání stížností
 • Pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování PS - Senioři, osoby se zdr. postižením
 • Pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování PS - Rodiny s dětmi
 • Smlouva o poskytování pečovatelské služby
 • Informační leták PS
 • Dotazníkové šetření 2017

 

2016

Červen 2016

 

2015

Září 2015

 • Jako každý rok se i letos Pečovatelská služba připojí k Týdnu sociálních služeb a dne 6. října 2015 od 10:00 do 16:00 hodin na svých odloučených pracovištích v domech s pečovatelskou službou připraví pro zájemce DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

 

Červenec 2015

 • V souborech ke stažení přibyl nový dokument Pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby - Rodiny s dětmi. Jedná se o pravidla, která stanovují poskytování pečovatelské služby této specifické cílové skupině.

 

Červen 2015

 • Rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje došlo ke změně registrace sociálních služeb. Pečovatelská služba rozšířila svou cílovou skupinu o osoby s jiným zdravotním postižením a o rodiny s dětmi, kde se současně narodilo 3 a více dětí.

 

Leden 2015

 • Dnem 1.1.2015 vstoupil v účinnost nový Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby. Naleznete jej zde.
 • V souvislosti se změnou ceníku došlo i k textovému znění Smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Aktuální znění naleznete v Souborech ke stažení (zde).

 

2014

Prosinec 2014

 • Pracovníci pečovatelské služby přejí všm klientům, jejich rodinám i návštěvníkům těchto stránek pohodové Vánoce a klidný nový rok 2015.

PF 2015

 

Říjen 2014

 • Sociální služby města České Lípy, p.o. změnily v souladu s usnesením Rady města logo organizace. Průběžně bude vyměněno na všech dokumentech. Vypadá takto:

Nové logo organizace

 • V termínu 6. - 12. října proběhne již VI. ročník TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Týden sociálních služeb 2014

Pečovatelská služba se k této akci připojuje a na svých odloučených pracovištích v zařízení s pečovatelskou službou pořádá dne 7. října 2014 od 10:00 do 17:00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Sociální pracovnice Vám rády poskytnou základní informace týkající se pečovatelské služby. Jsou připravené informační materiály a prohlídky zařízení. Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

Září 2014

 • Rada města Česká Lípa svým usnesením na srpnovém zasedání schválila změnu Ceníku úhrad za úkony pečovatelské služby s účinností od 1.1.2015. Znění nového ceníku naleznete zde.

 

Srpen 2014

 • S platností od 1.8.2014 pečovatelská služba neposkytuje úkon "Služby fyzioterapeuta", a to z důvodu ukončení pracovního poměru pracovnice v sociálních službách - fyzioterapeutky. Děkujeme za pochopení.

 

Květen 2014

 • Zapojili jsme se do sbírky plastových víček, kterou vyhlásilo město Česká Lípa:

Sbírka víček

 

Leden 2014

 • V sekci Soubory ke stažení byla aktualizována Smlouva o poskytování pečovatelské služby.
 • Upozorňujeme, že podle platné novely zákona o sociálních službách se s účinností od 1.1.2014 pečovatelská služba neposkytuje zdarma pozůstalým manželům/manželkám starších 70 let po účastnících odboje, osobách, které jsou účastny rehabilitace či osobách, které byly zařazeny v táboře nucených prací.

 

2013

Prosinec 2013

 • V sekci Odkazy byly aktualizovány kontaktní údaje na Domov pro seniory Pampeliška.
 • Pracovníci pečovatelské služby přejí všem klientům, jejich rodinám i návštěvníkům těchto stránek pohodové vánoce a klidný nový rok 2014.

pf-2014

 

Říjen 2013

 • V termínu 7. - 13. října proběhne již V. ročník TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

  tyden-socialnich-sluzeb-2013

  Pečovatelská služba se k této akci připojuje a na svých odloučených pracovištích v zařízení s pečovatelskou službou pořádá ve dnech 8. (informace zde) a 9. října (informace zde) 2013 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

  Sociální pracovnice Vám rády poskytnou základní informace týkající se pečovatelské služby. Jsou připravené informační materiály a prohlídky zařízení. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Září 2013

 • V sekci Soubory ke stažení byla aktualizována Pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Česká Lípa. Pravidla jsou platná od 25. 09. 2013.

 

Duben 2013

 • V sekci Soubory ke stažení byla aktualizována Smlouva o poskytování pečovatelské služby, která je v platnosti od 15. 04. 2013. Součástí smlouvy nově nejsou žádné přílohy. Veškeré důležité materiály uživatelé obdrží v Informačním balíčku pečovatelské služby.

 

Březen 2013

 • Pečovatelská služba má v řadě svých zaměstnanců od 01. 03. 2013 nově i fyzioterapetku. Fyzioterapeutka provádí u klientů rehabilitace a masáže, na zařízeních s pečovatelskou službou vede volnočasové aktivity (trénink paměti, kondiční cvičení, dílny ručních prací apod.).
 • Ze sekce odkazy byly smazány kontakty na Senior centrum v Novém Boru. Centrum prozatím ukončilo svoji činnost.

 

Únor 2013

 • V sekci Soubory ke stažení byl změněn dokument Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby, který je platný od 01. 02. 2013.
 • V souvislosti se změnou Ceníku úhrad došlo k úpravě znění Smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Smlouva byla v sekci Soubory ke stažení aktualizována.

 

Leden 2013

 • V sekci odkazy přibyly kontakty na nově otevřené Senior centrum v Novém Boru. Senior centrum poskytuje dlouhodobou zdravotní péči v pobytovém zařízení pro seniory.

 

2012

Prosinec 2012

 • Pracovníci pečovatelské služby přejí všem klientům, jejich rodinám i návštěvníkům těchto stránek pohodové vánoce a klidný nový rok 2013.

pf-2013

 

Listopad 2012

 • Dne 21.11.2012 Rada města Česká Lípa pod č. usn. 621/2012 schválila nový Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby. Ceník je platný od 01. 02. 2013 (zde).
 • VÍKENDOVÝ DOVOZ OBĚDA POKRAČUJE!
  S platností od 1. listopadu 2012 přibíráme nové zájemce o víkendový dovoz oběda. Zkušební provoz v měsících září a říjnu se osvědčil a služba bude nadále fungovat. V případě zájmu kontaktujte sociální pracovnici pečovatelské služby (kontakt zde).

 

Říjen 2012

 • V sekci Soubory ke stažení byl aktualizován dokument Pravidla pro podávání stížností, který je platný od 01. 10. 2012.

 

Březen 2012

 • Klienti pečovatelské služby obdrželi v měsíci únoru anonymní dotazník, který měl zhodnotit jejich spokojenost se službou.


  Dotazník


  Celkem bylo rozdáno 297 ks dotazníků, ze kterých se nevrátilo pouhých 60 ks dotazníků (20%). Z vráceného počtu 237 dotazníků (80%) jich 9 bylo nevyplněných. Vyhodnocení dotazníku vychází tedy z počtu 228 dotazníků:
  Stěžejní částí dotazníku bylo zhodnocení chování personálu. Jsme rádi za pozitivní vnímání pracovníků pečovatelské služby. Děkujeme i za negativní ohlasy (3%), které naznačují, že se klienti nebojí projevit svůj nesouhlas a který si bereme k srdci.
  Na základě dalších dílčích výsledků dotazníkového šetření by pečovatelská služba ráda rozšířila své služby o víkendový rozvoz obědů. V odpovědích uživatelů byla o tento úkon největší poptávka. Vedení organizace se tedy bude snažit o jejich zajištění. Po vyřešení všech technických záležitostí vás o zahájení rozvozu budeme včas informovat. Sledujte Městské noviny a webové stránky organizace.

Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka

2011

Listopad 2011

 • V sekci Soubory ke stažení byl změněn dokument Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby, který je platný od 01. 11. 2011.

 

2010

Listopad 2010

 • V sekci Soubory ke stažení byl změněn dokument Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby, který je platný od 01. 11. 2010.

 

Říjen 2010

 • V sekci Soubory ke stažení byl změněn dokument Pravidla pro poskytování pečovatelské služby, která jsou platná od 01. 10. 2010 a ruší předchozí znění pravidel.

 

Březen 2010

 • Ve středu 17. 03. 2010 byl na Domě s pečovatelskou službou pořádán Den otevřených dveří a naše dveře byly otevřené široké veřejnosti. Podle zkušeností z loňského roku byly pro návštěvníky připraveny informační materiály o službě, pracovnice sociální péče připravily prohlídkovou trasu zařízením a paní vedoucí se sociální pracovnicí odpovídaly na případné dotazy. Součástí dne otevřených dveří byla i výstava výrobků klientů z dílny ručních prací a výstava fotografií z akcí pořádaných zařízením v loňském roce. Potěšil nás velký ohlas z řad veřejnosti i návštěva paní starostky a pánů místostarostů. A jelikož v loňském roce proběhla kompletní rekonstrukce fasády a výměny oken, vybrali si den otevřených dveří k návštěvě také novináři a regionální televize. Fotogalerie novinářů zde.

 

Únor 2010

 • Dovolujeme si Vás pozvat na Den otevřených dveří:

Pozvánka

Leden 2010

 • V sekci Soubory ke stažení byl aktualizován soubor Smlouva o poskytování pečovatelské služby a ceník úhrad za úkony pečovatelské služby.
 • V sekci Odkazy byly aktualizovány webové stránky Maltézské pomoci a Osobní asistence; nově byly přidány webové stránky Domova pro seniory Doksy a Domova seniorů Mšeno.

 

2009

Říjen 2009

 • Od 01. 10. 2009 naleznete ředitelství příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy nově v ulici Školní 2213, Česká Lípa (mapa zde)

 

Březen 2009

 • Ve středu 18. 03. 2009 od 9:00 do 17:00 hodin Dům s pečovatelskou službou pořádal "Den otevřených dveří". Tento den byly naše dveře otevřeny všem zájemcům o naše služby, jejich rodinám či široké veřejnosti. K dispozici byly též veškeré tiskopisy, ceníky, letáky apod. Pro návštěvníky byla připravena i prohlídka zařízení - denní stacionář Střípek, středisko osobní hygieny, pokoj pro hosty, dílna ručních prací, bytová jednotka a další. Tato akce zaznamenala nebývalý ohlas a proto počítáme s jejím opakováním i v následujících letech.
 • V sekci Odkazy přibyly kontaktní údaje na Domov pro seniory a pečovatelskou službu v České Kamenici.

 

Únor 2009

 • V sekci Odkazy přibyly kontaktní údaje na Domov pro seniory Pampeliška v České Lípě.

 

Leden 2009

 1. Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby. Tento ceník byl schválen Radou města Česká Lípy dne 29. 10. 2008 pod číslem usnesení 600/08 s platností od 01. 01. 2009. Původní dva ceníky byly sloučeny do jednoho, který je nyní přehlednější. Z ceníku byl odstraněn sloupec s přehledem maximálních úhrad stanovených platnou vyhláškou.
 2. Smlouva o poskytování pečovatelské služby.
 3. Pravidla pro poskytování pečovatelské služby.

 

2008

Prosinec 2008

 • Pracovníci pečovatelské služby přejí všem klientům, jejich rodinám i návštěvníkům těchto stránek pohodové vánoce a klidný nový rok 2009.

pf-2009

Pečovatelská služba

Vedoucí:
Bc. Jana Skálová, Dis.
tel. 487 521 470
e-mail: vedouci.dps@ssmcl.cz

Sociální pracovnice:
Mgr. Lenka Grasserová
tel. 487 874 593
e-mail: socialni.pps@ssmcl.cz

Sociální pracovnice:
Mgr. Marie Scholzová

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:30 hodin

Péče je zajištěna:
pondělí – neděle 6:00-22:00 hodin