Dům s pečovatelskou službou

Poskytuje nájemní bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a zdravotně postižené osoby v jednopokojových bytech s vlastním sociálním zázemím. Dům se nachází v zástavbě panelových domů na sídlišti Lada. Přidělování bytů se řídí platnými pravidly Rady města Česká Lípa.

více informací

Domov pro seniory LADA

Poskytuje nepřetržitou pobytovou sociální službu včetně ošetřovatelské péče seniorům, kteří jsou z důvodu ztráty soběstačnosti závislí na pomoci druhé osoby. Domov pro seniory se nachází v zástavbě panelových domů na sídlišti Lada.

více informací

Penzion s pečovatelskou službou

Poskytuje nájemní bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a zdravotně postižené osoby v jednopokojových a dvoupokojových bytech s vlastním sociálním zázemím. Nachází se v zástavbě rodinných domů v okrajové části Dolní Libchava. Přidělování bytů se řídí platnými pravidly Rady města Česká Lípa.

více informací

Dům humanity

Dům humanity poskytuje službu Azylové domy mužům a ženám. Snažíme se našim klientům poskytnout relativně příjemné prostředí dočasného ubytování a motivovat je k tomu, aby nebyli pouze pasivními příjemci sociálních služeb a dávek, a mohli se znovu začlenit do běžného života ve společnosti.

více informací

Dům rychlé pomoci

Dům rychlé pomoci poskytuje službu Azylové domy matkám nebo otcům s dětmi v tíživé společenské nebo sociální situaci, kterou jsou za podpory schopny samy řešit.

Toto zařízení také plní důležitou funkci poskytováním 'bezpečného domova' matkám a dětem, bez ohrožení ze strany násilného partnera.

více informací

Výcvikový byt

Slouží jako následné ubytování výhradně pro naše klienty služeb Azylové domy.

více informací

Klub důchodců

Zajišťuje společenské, kulturní a jiné zájmové činnosti. Pořádá kulturní akce, taneční zábavy a celodenní zájezdy po území celé České republiky. Činnost koordinuje výbor složený z členů KD.

KD slouží pro seniory, kteří jsou ještě plni elánu a mají chuť poznávat zajímavá místa celé ČR, mají chuť se vzdělávat, setkávat a chtějí zůstat aktivní i ve vysokém věku

více informací

Komunitní centrum

Poskytuje formou pronájmu prostory k pravidelným i jednorázovým činnostem neziskového sektoru.

více informací

Sociální služby města České Lípy, p.o.

Školní 2213, 470 01 Česká Lípa

Ředitelka:
Mgr. Jitka Dočkalová
tel. 487 763 791
e-mail: reditel@ssmcl.cz

Personalistka :
Marcela Kropáčková
tel. 487 522 194
e-mail: personal@ssmcl.cz

Účetní:
Marie Kosťunová
tel. 487 525 815
e-mail: ucetni@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin