Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název Sociální služby města České Lípy,
příspěvková organizace
     
2. Způsob založení Zřizovací listina,
schválení usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa,
dne 18. 12. 2002, č. usn. 18/02
     
3. Poskytované služby

rozhodnutí o registraci sociálních služeb:

     
4. Organizační struktura

Příspěvková organizace spravuje celkem osm
odloučených pracovišť:

     
5. Kontaktní spojení

Adresa: Školní 2213, 470 01 Česká Lípa
Telefon: 487 525 813
E-mail: asistent@ssmcl.cz
Datová schránka: 27rk7xc

Ostatní kontakty naleznete zde

     
6. Číslo účtu

182 030 576/0300

Československá obchodní banka,
Barvířská 1607, Česká Lípa

     
7. Identifikační číslo 727 45 339
     
8. Rozpočet ogranizace Naleznete zde
     
9. Žádosti o informace Získáte na ředitelství příspěvkové organizace nebo
jednotlivých odloučených pracovištích, kontakty zde
     
10. Příjem žádostí a dalších podání Ředitelství příspěvkové organizace (podatelna),
každé odloučené pracoviště
     
11. Formuláře Ředitelství příspěvkové organizace - zde
Dům s pečovatelskou službou - zde
Domov pro seniory LADA - zde
Penzion s pečovatelskou službou - zde
Dům humanity - zde
Dům rychlé pomoci - zde
Komunitní centrum - zde
Klub důchodců - zde
     
12. Nejdůležitější předpisy
 • zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách,
  ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
  ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, novela č. 221/2015 Sb.,
  ve znění pozdějších předpisů
 • zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
  územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
     
13. Výroční zpráva Naleznete zde
     
14. Veřejné zakázky Více informací naleznete v záložce veřejné zakázky.

Sociální služby města České Lípy, p.o.

Školní 2213, 470 01 Česká Lípa

Ředitelka:
Mgr. Jitka Dočkalová
tel. 487 763 791, mob. 736 483 075
e-mail: reditel@ssmcl.cz

Personalistka :
Marcela Kropáčková
tel. 487 522 194, mob. 731 449 193
e-mail: personal@ssmcl.cz

Účetní:
Marie Kosťunová
tel. 487 525 815, mob. 733 539 576
e-mail: ucetni@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin