Veřejný závazek

Poslání
Naším posláním je poskytovat lidem, kteří nejsou schopni sami řešit svou nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení, dočasné ubytování, pomoc a podporu ve snaze aktivně řešit jejich problémy tak, aby byli schopni se samostatně znovu začlenit do běžného života ve společnosti.

Cílová skupina
Osoby bez přístřeší, rodiny s dítětem/dětmi
Jsou to lidé, kteří nemají vlastní domov nebo si jej nenajímají nebo nežijí u svých osob blízkých nebo tento domov nemohou nebo z vážných důvodů nechtějí užívat. Službu poskytujeme občanům České republiky převážně s trvalým bydlištěm na území České Lípy a bývalého regionu Českolipska. Pokud je volná kapacita, můžeme poskytnout službu i obyvatelům z jiných regionů.

Neúplné i úplné rodiny s nezaopatřeným dítětem/dětmi, bez přístřeší, kteří nemají jinou možnost bydlení. Jedná se o matky nebo otce, nebo zákonné zástupce s nezaopatřeným dítětem/dětmi, které mají svěřené do péče, v nepříznivé sociální situaci.

Věková kategorie
Bez omezení věku

Zásady poskytování služby
Hlavními zásadami je individuální přístup a respektování klienta.

Cíle
Hlavním cílem je samostatný uživatel, který je schopný obstát v bězném životě.

 


Dům rychlé pomoci

tel. 487 826 266
e-mail: socialni.drp@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin