Veřejný závazek

Poslání
Naším posláním je poskytovat lidem, kteří nejsou schopni sami řešit svou nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení, dočasné ubytování, pomoc a podporu ve snaze aktivně řešit jejich problémy tak, aby byli schopni se samostatně znovu začlenit do běžného života ve společnosti.

Cílová skupina
Osoby bez přístřeší
Jsou to lidé, kteří nemají vlastní domov nebo si jej nenajímají nebo nežijí u svých osob blízkých nebo tento domov nemohou nebo z vážných důvodů nechtějí užívat. Službu poskytujeme občanům České republiky převážně s trvalým bydlištěm na území České Lípy a bývalého regionu Českolipska. Pokud je volná kapacita, můžeme poskytnout službu i obyvatelům z jiných regionů.

Služba je poskytována osamělým rodičům nebo zákonným zástupcům s dětmi v nepříznivé sociální situaci s maximálně dvěma dětmi.

Věková kategorie
Bez omezení věku

Zásady poskytování služby
Hlavními zásadami je individuální přístup a respektování klienta.

Cíle
Hlavním cílem je samostatný uživatel, který je schopný obstát v bězném životě.

 


Dům rychlé pomoci

mob. 739 376 498
e-mail: socialni.drp@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin