SPONZORSTVÍ

"Příležitost konat dobro se naskytne každému, kdo má vůli a chce je konat."

Samuel Smiles

 

Možná jste tuto sekci navštívili ze zvědavosti, možná s jasným cílem zjistit, zda můžete i Vy pomáhat. Ať patříte do jakékoliv skupiny, zde naleznete pár informací o sponzoringu a možnostech jak pomoci.

Věřte, že pomáhat může opravdu každý a každá, byť sebemenší, podpora či pomoc v naší práci bude vítaným přilepšením a jeho dárce vítaným společníkem. Můžete nám pomoci formou finanční, materiální, ale i různými službami nebo i pomocí v kulturní oblasti.

Poskytnuté sponzorské dary se řídí zákonem o dani z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb. ve znění platných předpisů) o odečtení hodnoty daru ze základu daně dárce. Tato možnost existuje i u darů v materiální formě či u daru, který je poskytnut formou služby.

Každý dárce obdrží darovací listinu a také potvrzení se všemi zákonnými náležitostmi, které může uplatnit při odečtu daní.

 

Č. účtu pro poukazování finančních darů: 182 030 576 / 0300

Název banky: ČSOB, Barvířská 1607, Česká Lípa

Variabilní symbol: 2855

 

Všem, kteří cítí potřebu jakkoliv pomáhat a rozhodli se svou pomoc zaměřit na naše zařízení, tímto upřímně děkujeme!

Personál i obyvatelé DPS

Dům s pečovatelskou službou

Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa

Správa bytů - referentka majetkové správy:
Lenka Vávrová
tel. 487 522 896, mob. 734 854 305
e-mail: sprava@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin


Žádosti o přidělení bytů - referentka sociálních věcí:
Ing. Iva Frömmelová, Ph.D.
tel. 487 525 815, mob. 734 399 793
e-mail: referent@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin