POKOJ KRIZOVÉHO LŮŽKA

"Život je nádherná kniha, ale nemá cenu pro ty, kdo neumějí číst."

Carlo Goldoni

 

!!! Pokoj krizového lůžka je v současné době v rekonstrukci !!!

 

Na Domě s pečovatelskou službou je vyčleněna jedna bytová jednotka, která slouží pro pobyt seniorů či zdravotně postižených osob v tížívé životní situaci.

Pokoj krizového lůžka je určen:

  • pro oběti živelných katastrof (vytopení, vyhoření bytu)
  • pro žadatele o umístění do zařízení sociální péče s 24 hodinovou službou, kdy je žadatel v důsledku dlouhých čekacích lhůt nucen být nadále hospitalizován v nemocnici, aniž její péči potřebuje, protože se nemůže vrátit do svého původního prostředí
  • pro žadatele o přidělení bytu v zařízení s pečovatelskou službou v České Lípě, který potřebuje poskytování pečovatelské služby a tato služba mu z různých důvodů nemůže být poskytnuta v jeho přirozeném prostředí

Jedná se o náhradní ubytování v pokoji s jedním lůžkem a základním vybavením domácnosti. Pobyt je omezen na nezbytně nutnou dobu. Ubytovaný je povinnen dodržovat platné Zásady pro provoz Domu s pečovatelskou službou a má možnost využívat služeb pečovatelské služby.

 

Podmínky pro přijetí:

  • potvrzení úřadu o živelných katastrofách
  • potvrzení z nemocnice, že vyřizování umístění do zařízení se 24 hodinovou službou je v řízení
  • žadatel nesmí být imobilní – pokoj není bezbariérový


! Vyhrazujeme si právo žadatele odmítnout !

 

Pokoj krizového lůžka Pokoj krizového lůžka Pokoj krizového lůžka

Pokoj krizového lůžka Pokoj krizového lůžka

Soubory ke stažení
Žádost o umístění v Pokoji krizového lůžka zadost-pkl.pdf 98kb
Smlouva o ubytování v Pokoji krizového lůžka smlouva-1.pdf 66kb
Příloha č.1 ke smlouvě o ubytování priloha-1.pdf 97kb
Příloha č.2 ke smlouvě o ubytování priloha-2.pdf 42kb
Příloha č.3 ke smlouvě o ubytování priloha-3.pdf 62kb
Pravidla pro přijímání do Pokoje krizového lůžka pravidla-5.pdf 103kb
Orientační plánek Pokoje krizového lůžka planek.pdf 51kb

Dům s pečovatelskou službou

Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa

Správa bytů - referentka majetkové správy:
Lenka Vávrová
tel. 487 522 896, mob. 734 854 305
e-mail: sprava@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin


Žádosti o přidělení bytů - referentka sociálních věcí:
Ing. Iva Frömmelová, Ph.D.
tel. 487 525 815, mob. 734 399 793
e-mail: referent@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin