POKOJ PRO HOSTY

V prostorách domu jsou vyčleněny dva Pokoje pro hosty, vždy s dvěmi lůžky, které jsou k dispozici pro návštěvy místních obyvatel. Součástí každého pokoje je základní vybavení (jehož soupis je umístěn přímo v pokoji) a samostatné sociální zázemí.

Cena za pobyt byla stanovena usnesením Rady města Česká Lípa ve výši 90,- Kč/osoba/noc. Úhrada probíhá v hotovosti oproti vydané stvrzence u referentky majetkové správy.

Ubytování v pokoji pro hosty se řídí schválenými pravidly (zde), které doplňují platné Zásady pro provoz (zde) celého objektu.

Ubytování je nutné předem domluvit s referentem majetkové správy.

 

Pokoj č. 1

(zde bude foto)

 

Pokoj č. 2

Pokoj pro hosty Pokoj pro hosty Pokoj pro hosty

 

Dům s pečovatelskou službou

Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa

Správa bytů - referentka majetkové správy:
Lenka Vávrová
tel. 487 522 896, mob. 734 854 305
e-mail: sprava@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin


Žádosti o přidělení bytů - referentka sociálních věcí:
Ing. Iva Frömmelová, Ph.D.
tel. 487 525 815, mob. 734 399 793
e-mail: referent@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin