SLUŽBY

"Stáří se nevysmívej - vždyť k němu směřuješ."

Menandros z Athén

 

Správu domu s pečovatelskou službou zajišťuje referent majetkové správy. Ten po přidělení bytu zvláštního určení vystavuje nájemní smlouvu (znění smlouvy zde) pro nového obyvatele. Součástí nájemní smlouvy je nejen cena nájemného, ale také rozpis úhrad za služby spojené s bydlením.

  • Výše nájemného:
Velikost bytu Počet m2   Cena za m2   Měsíční nájem
byt 1+0 23,47 x 18,- Kč = 422,- Kč
byt 1+0+lodžie 23,14 x 18,- Kč = 417,- Kč
byt 1+1 40,46 x 18,- Kč = 728,- Kč

 

  • Služby spojené s bydlením: (orientační přehled plateb naleznete zde)
vybavení bytové jednotky
osvětlení společných prostor
úklid společných prostor
společná televizní anténa
užívání výtahu
vodné, stočné
topení

 

Součástí služeb není zálohová platba za elektřinu! Tu si stanovuje každý obyvatel sám, každý byt má svůj vlastní elektroměr.

 

Platba nájemného a služeb spojených s bydlením probíhá 1x měsíčně v kanceláři správce, a to v hotovosti oproti vydanému dokladu nebo platbou na účet. Vyúčtování služeb probíhá 1x ročně během měsíce března. Případné přeplatky/nedoplatky se také hradí v hotovosti nebo bankovním převodem.

Podrobnější informace žádejte u referentky majetkové správy.

 

Upozorňujeme na možnost využívat v objektu také sociální služby. Bližší informace naleznete přímo na webu pečovatelské služby.

Dům s pečovatelskou službou

Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa

Správa bytů - referentka majetkové správy:
Lenka Vávrová
tel. 487 522 896, mob. 734 854 305
e-mail: sprava@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin


Žádosti o přidělení bytů - referentka sociálních věcí:
Ing. Iva Frömmelová, Ph.D.
tel. 487 525 815, mob. 734 399 793
e-mail: referent@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin