FOTOGALERIE Z AKCÍ

Neodmyslitelnou součástí života v Domě s pečovatelskou službou je pořádání různých akcí, zájezdů a návštěv mezi zařízeními. Zde naleznete několik fotografií, které výše uvedené dokumentují.

 

2013

...

2012

...

2011

...

2010

Březen 2010

 • Tradičně jsme přivítali svátky jara formou oblíbeného Velikonočního posezení (dd. 03. 2010). K tanci a poslechu zahrál nový muzikant, pan Měkota.
  (zde budou fotografie)

Leden 2010

 • Během měsíce ledna a února byla uspořádána výstava fotografií z akcí pořádaných v loňském roce v rámci oslav 20 let výročí Domu s pečovatelskou službou.
  (zde budou fotografie)

 

2009

Prosinec 2009

 • Jako každý rok, i letos se na Domě s pečovatelskou službou konalo Mikulášské posezení (03. 12. 2009). Příjemné setkání obyvatel v předvánočním čase doplňovaly tóny hudebníka pana Pešky, dobré jídlo i pití. A protože jsou naši obyvatelé fajn, odnesli si z posezení i drobný dárek.

Mikulášské posezení Mikulášské posezení Mikulášské posezení

Pozn. Omluvte prosím zhoršenou kvalitu fotografií.

Listopad 2009

 • V úterý 24. 11. 2009 si naši obyvatelé společně s obyvateli Penzionu s pečovatelskou službou vyrazili za kulturou. Cílem jejich cesty bylo Městské divadlo v Novém Boru, kde shlédli divadelní představení Kytice. Výlet za hranice našeho města byl pro klienty vítaným zpestřením.
 • Hned ve čtvrtek 26. 11. 2009 potěšil obyvatele svou precizní přednáškou historik Městského muzea a galerie v České Lípě Mgr. Ladislav Smejkal. Téma bylo tentokrát věnováno tématice blížících se Vánoc. Mgr. Smejkal nám poutavým slovem přiblížil vánoční svátky, zvyky a tradice. Jeho přednáška sklidila jako vždy velký úspěch.

 

Říjen 2009

 • Dne 22. 10. 2009 navštívila Dům s pečovatelskou službou MUDr. Zuzana Nešněrová, vedoucí pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny v České Lípě. Informovala klienty o veškerých službách, které pojišťovna nabízí (výhody, platby u lékaře, lázně, výměny nových průkazů pojištěnců atd.). Zmínila se též o nekalých praktikách konkureční pojišťovny, jejíž najatí zástupci navštěvují zejména seniory s tím, že od nového roku zaniknou všechny zdravotní pojišťovny a přesvědčují je, aby se přeregistrovali k jejich pojišťovně.

 

Září 2009

 • 01. 09. 2009 jsme pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou připravili přednášku na téma "Zdravotní a inkontinentní pomůcky". Přednášející p. Havlíčkovou doplňovala p. Petra Hráčková, reprezentant firmy Untraco, v.o.s. Obě dámy naslouchajícím osvětlili problém inkontinence a předvedly různé pomůcky. Rozdaly též informační letáček se cviky, které jsou prevencí inkontinence. Děkujeme firmě Untraco, sponzorovi této zajímavé přednášky.
 • 04. 09. 2009 se naše zařízení díky svým aktivním obyvatelům zúčastnilo již IX. ročníku Olympiády seniorů. Soutěžilo se v osmi disciplínách, jako je např. slalom, kuželky, hod míčem na koš, lovení rybek, poznávání mincí apod. Díky pilnému tréninku stanulo naše družstvo na pomyslném stupínku vítězů - umístilo se na krásném 2. místě! Za svou snahu získali členové družstva medaile, diplomy a drobné dárky.

  Olympiáda seniorů Olympiáda seniorů Olympiáda seniorů

 • Koncem měsíce - 22. 09. 2009 jsme v sychravém podzimním počasí přivítali přednášku "bylinkáře" pana Hološe. Pro naše obyvatele si v rámci přednášky "Bylinky jsou přírodní lék" připravil nejen povídání o bylinkách, ale i o zdravém životním stylu. Nakonec všichni uvítali jeho bylinné recepty na různé neduhy nemocí.

 

Srpen 2009

 • Další krásné počasí nás v srpnu (11. 08. 2009) zlákalo na výlet. Tentokrát jsme navštívili nejstarší Zoologickou zahradu v ČR Zoo Liberec. Klienti se těšili na raritu liberecké zoo, bílé tygry. Někteří jeli do poprvé a tak poznali nespočet zvířat - savců, ptáků, dravců, plazů, kopytníků a jiných. Obdivovali, jak je příroda obdařila elegantními kožíšky, hladkým povrchem těla či pestrobarevným peřím. Nejvíce se pobavili v pavilonu primátů, kde šimpanzí rodinka prováděla neuvěřitelné skotačivé kousky. Výlet se vydařil nejen díky počasí. Klienti odjížděli domů plni dojmů a zážitků, se suvenýry na památku a spokojeni.

 

Červenec 2009

 • 15. 07. 2009 vyhověl naší žádosti a na téma "Požární bezpečnosti" udělal přednášku major Ladislav Vakula z Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.
 • A v pátek 17. 07. 2009 přišla představit nově otevřené Českolipské centrum ISIDA MUDr. Iva Vindušková.

 

Červen 2009

 • Od 01. 06. 2009 jsme v prostorách klubovny Domu s pečovatelskou službou opět uspořádali výstavu fotografií. Tentokrát nesla název "Plynutí času aneb takoví jsme byli..." a skládala se ze zapůjčených fotografií klientů. Klienti nám s ochotou zapůjčili své fotografie z dob mládí a volné dny si zpříjemňovali hledáním svých sousedů či hádáním toho, kdo je ten mladík či kráska na fotografii.
 • V úžasný letní den (17. 06. 2009) jsme si na zahradě Domu s pečovatelskou službou užili tradiční posezení s grilováním. K tanci i poslechu zahrál hudebník p. René Peška. Slunečné odpoledne svým vystoupením zpříjemnili žáci ze ZŠ Sever, kteří nám pod vedením p. Vítové předvedli country tance a muzikál Kočky.

  Grilování Grilování Grilování

  Vystoupení ZŠ Sever Vystoupení ZŠ Sever

 • Poslední červnový den se u nás uskutečnila přednáška Městské Policie, která nám otevřela tzv. "měsíc bepečnosti". Příslušnice Městské Policie Eva Sadílková v rámci prevence kriminality představila projekt "Společně k bezpečí". Tento projekt je zaměřen především na bezpečnost seniorů a zdravotně handicapovaných obyvatel. V rámci tohoto projektu zmínila možnost nechat si zdarma nainstalovat bezpečnostní prvky do domácnosti - kukátka a řetízky do vstupních dveří bytu. O tuto možnost projevilo zájem velké množství klientů. Paní Sadílková též pohovořila o práci pochůzkářů českolipské Městské Policie a ochotně zodpověděla na veškeré dotazy klientů.

 

Květen 2009

 • Z kraje května, 07. 05. 2009, si naši obyvatelé v doprovodu pečovatelek vyrazili na výlet. Jejich cílem bylo muzeum v přírodě - Skanzen lidové architektury v Přerově nad Labem. Součástí prohlídky byla i stálá expozice "Lid a lidová kultura středního Polabí 18. - 20. století" a tradiční velikonoční výstava "Jaro na vsi".

  Výlet Výlet Výlet
   

 • Koncem května, v pátek 29. 05. 2009, jsme na zařízení přivítali milou návštěvu. Navštívili nás čtyřnozí mazlíčci, psí pomocníci, kteří provozují Canisterapii (= terapie pomocí zvířat, nejčastěji právě pejsků). Občanské sdružení Elva help z Liberce nám se čtyřmi pejsky názorně ukázalo jakou úlohu může zastat vycvičený asistenční pejsek, při jakém druhu postižení může pomoci a jak důležitá a prospěšná jejich činnost je. Děkujeme pracovníkům občanského sdružení za poutavou přednášku, názorné ukázky a jejich pejskům za to, že nám svou mazlivou přítulností zpříjemnili všední dopoledne.

  Canisterapie Canisterapie Canisterapie

  Canisterapie Canisterapie

Duben 2009

 • Ve čtvrtek 09. 04. 2009 uspořádal Dům s pečovatelskou službou ve spolupráci s příspěvkovou organizací Sociální služby města České Lípy kulturní odpoledne pro seniory. V kulturním domě Crystal se od 14:00 do 17:00 hodin konala akce "Velikonoční posezení s Táborankou". K tanci i poslechu hrála Dechová hudba Táboranka, v čase přestávky kapely zpříjemnili odpoledne svým vystoupením žáci ze ZŠ Sever, kteří pod vedením p. Vítové předvedli muzikál Kočky a country tance.


  Velikonoční zábava Velikonoční zábava Velikonoční zábava

 • O 14 dní později, tedy 23. 04. 2009 navštívil naše zařízení PhDr. Miroslav Hudec, psycholog a zastupitel města, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny v České Lípě, který měl připravenou přednášku na téma "Rodina a stáří ve společnosti". Naši klienti si vyslechli nejen přednášku, ale využili i návštěvy PhDr. Hudce, coby zastupitele města a směřovaly na něj své dotazy v rámci jeho působnosti.

 

Březen 2009

 • Od 02. 03. 2009 se v klubovně Domu s pečovatelskou službou konala výstava výrobků z dílny ručních prací "Šikovné ruce", která zde byla veřejnosti k dispozici až do konce měsíce března.

  Pamětní kniha Výstava Výstava

Únor 2009

 • Od 02. 02. 2009 se na Domě s pečovatelskou službou konala výstava fotografií nazvaná "DPS v průběhu let", kterou od 09. 02. 2009 doplnila další výstava "Sportovní úspěchy klientů DPS". Obě výstavy byly přístupné veřejnosti až do měsíce května.

  Výstava

 • 16. 02. 2009 mezi nás zavítala členka občanského sdružení Eureca p. Jiřina Schifferová, aby obyvatelům Domu s pečovatelskou službou přiblížila činnost sdružení. Eureca, o.s. provozuje v Domě s pečovatelskou službou 1x týdně kavárnu.

 

Leden 2009

 • 08. 01. 2009 se na Dům s pečovatelskou službou osobně dostavila Bc. Hana Moudrá, starostka města, která ve spolupráci s Mgr. Evou Stehlíkovou, ředitelkou p.o. Sociální služby města České Lípy, zahájila nový rok na Domě s pečovatelskou službou. Ředitelka organizace připomněla letos oslavované výročí Domu s pečovatelskou službou - 20 let od zahájení provozu. Obě si též udělaly časový prostor na dotazy obyvatel.
 • Poté nás v pondělí 19. 01. 2009 navštívil Mgr. Ladislav Smejkal - uznávaný odborník v oblasti historie, pracovník Okresního vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Připravil si velmi zajímavou přednášku na téma "Historie sociálních služeb", kdy velmi poutavě popisoval rozvoj sociálních služeb na Českolipsku.
 • V pátek 30. 01. 2009 nás navštívila ředitelka Městské knihovny v České Lípě PhDr. Dana Kroulíková, která přijela předat výhru účastníkům soutěže, kterou knihovna vyhlásila v prosinci loňského roku "Soutěž o nejkrásnější vánoční věnec". Věnec do této soutěže připravily paní Irena Čochnářová a paní Hana Havlíková za účasti pracovnice sociální péče Aleny Strnadové. Gratulace a předání výhry se zúčastnila i ředitelka příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy Mgr. Eva Stehlíková.
  Výherkyním též gratulujeme a jsme moc rádi, že i u nás se najdou takové šikovné ručičky.

Výherkyně Výherkyně a ředitelky

2008

Prosinec 2008

 • Ve středu 3.12.2008 se na zařízení konalo předvánoční posezení. Vánoční atmosféru svými tóny naladil hudebník pan René Peška, sladké občerstvení ke kávě zajistily Jizerské pekárny a drobné vánoční dárečky darovala společnost Anekta, s. r. o. Děkujeme.

  Předvánoční posezení Předvánoční posezení Předvánoční posezení

 • V pondělí 21. 12. 2008 nás navštívili českolipští skauti, kteří do zařízení přinesli Betlémské světlo.
  "Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Světélko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista - Betlémě - k nám dorazilo již po devatenácté. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do 25 zemí světa."
  Zdroj: Informační materiál, středisko Junáka Řetěz, Česká Lípa

Betlémské světlo Betlémské světlo

Dům s pečovatelskou službou

Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa

Správa bytů - referentka majetkové správy:
Lenka Vávrová
tel. 487 522 896, mob. 734 854 305
e-mail: sprava@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin


Žádosti o přidělení bytů - referentka sociálních věcí:
Ing. Iva Frömmelová, Ph.D.
tel. 487 525 815, mob. 734 399 793
e-mail: referent@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin