ČASTO KLADENÉ DOTAZY

 

Měl/a bych zájem o umístění. Jak mám postupovat?

Prvním krokem je prostudování základních dokumentů zařízení, kterými jsou "Pravidla pro přidělení bytu v domech zvláštního určení" (naleznete v Souborech ke stažení nebo zde). Druhým krokem je podání "Žádosti o přidělení bytu" (zde). Žádost je k dispozici na webu (Soubory ke stažení) nebo přímo na zařízení. Vyplněnou a podepsanou žádost doručte ke svému praktickému lékaři, který se vyjádří k Vašemu zdravotnímu stavu. Po vyplnění lékařem doručte žádost na ředitelství příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy (kontakt zde). Po zaevidování Vaší žádosti do evidence žadatelů se s Vámi spojí sociální pracovnice, která Vás bude informovat o dalším postupu.
Doporučujeme Vám též prolistovat naše webové stránky, které jsou plné informací o zařízení Domu s pečovatelskou službou.

 

Za jak dlouho po podání žádosti o přidělení bytu je zájemce umístěn do Domu s pečovatelskou službou?

Na tento dotaz nelze s určitostí odpovědět. Čekací doba na umístění je různě dlouhá, závisí na mnoha faktorech - zda jsou volné byty, zda je žadatel zastižen doma v době provádění sociálního šetření, kdy je nejbližší konání Výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města, kdy je nejbližší zasedání Rady města, nehledě na samotnou administrativu. Orientačně lze říci, že se čekací doba na umístění pohybuje v řádu několika měsíců, půl až jednoho roku.

 

Jaký je postup po podání žádosti o přidělení bytu?

Po podání žádosti o přidělení bytu je tato zaevidována v evidenci žadatelů. Před schvalováním pořadníku na umístění se v domácnostech žadatelů provádějí sociální šetření. Zpráva ze šetření se předkládá k posouzení Výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města. Po vyjádření výboru putuje žádost ke schválení Radě města. V případě neschválení Radou města je žádost zrušena. V případě schválení je žadatel vyzván, aby se dostavil do ordinace praktického lékaře MUDr. Jogendry Jogheeho. MUDr. Joghee je doporučující lékař příspěvkové organizace, který po posouzení zdravotního stavu vydá doporučení o vhodnosti umístění do Domu s pečovatelskou službou. Pokud MUDr. Joghee žadatele doporučí je žadateli doporučeným dopisem zaslána výzva k přidělení bytu a k uzavření nájemní smlouvy.

 

Kde uzavřu nájemní smlouvu?

Nájemní smlouvy uzavírá na Domě s pečovatelskou službou referentka majetkové správy paní Lenka Vávrová, tel. 487 522 896, mob. 734 854 305, e-mail: sprava@ssmcl.cz.
Úřední hodiny na Domě s pečovatelskou službou:

úterý 7:00 - 15:30 hodin
čtvrtek 7:00 - 15:30 hodin

 

Jak velké byty na Domě s pečovatelskou službou jsou k dispozici?

Zařízení disponuje 125 bytovými jednotkami o velikosti 1+0 (z toho 88 je s balkónem a 38 bez balkónu) a pouze 1 bytovou jednotkou o velikosti 1+1, která je taktéž bez balkónu.

 

Je možné vybrat si bytovou jednotku?

Pokud je k dispozici více volných bytů, tak je na samotném žadateli, který byt si vybere. Byty si žadatelé vybírají podle pořadí, v jakém jsou Radou města schváleni v pořadníku žadatelů.

 

Jsou byty bezbariérové?

Bohužel ne. Bezbariérový je pouze přístup do objektu Domu s pečovatelskou službou.

 

Kolik se platí za služby spojené s bydlením?

Úhrady za služby spojené s bydlení stanoví předpis vydaný referentkou majetkové správy. Orientační přehled plateb naleznete v Souborech ke stažení nebo zde. Konkrétní dotazy směřujte na referentku majetkové správy.

 

Dům s pečovatelskou službou

Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa

Správa bytů - referentka majetkové správy:
Lenka Vávrová
tel. 487 522 896, mob. 734 854 305
e-mail: sprava@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin


Žádosti o přidělení bytů - referentka sociálních věcí:
Ing. Iva Frömmelová, Ph.D.
tel. 487 525 815, mob. 734 399 793
e-mail: referent@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin