STÍŽNOSTI

 

Podávání stížností upravují Pravidla pro podávání stížností, která jsou zveřejněna v sekci Soubory ke stažení. Klienti domova si mohou stěžovat na kvalitu poskytované služby nebo na způsob jejího poskytování.

Stížnost může být podána:

  • osobně
  • telefonicky
  • poštou
  • e-mailem
  • do schránky na stížnosti
  • anonymně

Podanou stížnost vyřizuje vedoucí domova pro seniory, a to nejpozději v termínu do 30 dnů od podání. Reakce na anonymní stížnosti se zveřejňují prostřednictvím této webové stránky nebo na nástěnce v domově.

 

 

Aktualizace: 18.7.2019

 

Anonymní stížnosti

Vedoucí domova k dnešnímu dni nezaevidovala žádnou anonymní stížnost.

 

Domov pro seniory

Na Blatech 3211, 470 01 Česká Lípa

Vedoucí:
Mgr. Helena Holanová
tel. 487 832 378
e-mail: vedouci.dh@ssmcl.cz

Sociální pracovnice:
Mgr. Marie Hamplová
tel. 487 871 129, linka 123
e-mail: socialni.ds@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin
(péče zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně)