VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA PRO SENIORY

 

Poslání

Posláním domova pro seniory je poskytovat pobytovou sociální službu včetně ošetřovatelské péče seniorům, kteří jsou z důvodu ztráty soběstačnosti závislí na pomoci druhé osoby a nemají nikoho, kdo by jim potřebnou péči poskytl doma. Senioři mohou v příjemném a bezpečném prostředí o sobě sami rozhodovat a aktivně prožívat své stáří.

Působnost služby

Domov pro seniory má působnost ve městě Česká Lípa, na území Libereckého kraje. Oblast působnosti je území obce II. typu.

Cílová skupina klientů - senioři nad 65 let

  • senioři - Jedná se o osoby nad 65 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, které potřebují celodenní péči druhé osoby a tato potřebná péče jim nemůže být zajištěna v jejich domácnosti, ani rodinnými příslušníky.
  • senioři se zdravotním postižením - Jedná se o osoby ve věku nad 65 let se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které potřebují celodenní péči druhé osoby a tato potřebná péče jim nemůže být zajištěna v jejich domácnosti, ani rodinnými příslušníky.
  • osoby v terminálním stadiu - Jedná se o osoby ve věku nad 65 let se sníženou soběstačností z důvodu terminálního stadia, které potřebují celodenní péči druhé osoby a tato potřebná péče jim nemůže být zajištěna v jejich domácnosti, ani rodinnými příslušníky.

Věková kategorie klientů

mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Cíle

  • umožnit seniorům udržet si s pomocí služby soběstačnost v maximální možné míře
  • poskytovat službu individuálně každému klientovi na základě dojednaného plánu při respektování práva na přiměřené riziko
  • realizovat službu tak, aby si klient mohl o svých záležitostech rozhodovat sám, podle svých schopností a podle možností poskytovatele

Principy

  • ke každému klientovi přistupujeme individuálně a partnersky
  • respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, barvu pleti, národnost, sexuální orientaci, náboženské nebo politické vyznání
  • respektujeme volbu uživatele a jeho právo na přiměřené riziko

Principy služby jsou obsaženy v Etickém kodexu organizace, který stanovuje standardy chování zaměstnanců.

 

Aktualizace: 29.8.2019

Domov pro seniory

Na Blatech 3211, 470 01 Česká Lípa

Vedoucí:
Mgr. Helena Holanová
tel. 487 832 378
e-mail: vedouci.dh@ssmcl.cz

Sociální pracovnice:
Mgr. Marie Hamplová
tel. 487 871 129, linka 123
e-mail: socialni.ds@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin
(péče zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně)