VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA PRO SENIORY

 

Poslání

Posláním domova pro seniory je poskytovat pobytovou sociální službu včetně ošetřovatelské péče seniorům, kteří jsou z důvodu ztráty soběstačnosti závislí na pomoci druhé osoby a nemají nikoho, kdo by jim potřebnou péči poskytl doma. Senioři mohou v příjemném a bezpečném prostředí o sobě sami rozhodovat a aktivně prožívat své stáří.

 

Cílová skupina uživatelů

Osoby ve věku 65 let a starší (jsou to osoby se sníženou soběstačností, které potřebují celodenní péči druhé osoby a tato potřebná péče jim nemůže být poskytnuta v jejich domácnosti ani zajištěna jejich rodinnými příslušníky).

 

Cíle

  • umožnit seniorům udržet si s pomocí služby soběstačnost v maximální možné míře
  • poskytovat službu individuálně každému klientovi na základě dojednaného plánu při respektování práva na přiměřené riziko
  • realizovat službu tak, aby si klient mohl o svých záležitostech rozhodovat sám, podle svých schopností a podle možností poskytovatele

 

Principy

  • ke každému klientovi přistupujeme individuálně a partnersky
  • respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, barvu pleti, národnost, sexuální orientaci, náboženské nebo politické vyznání
  • respektujeme volbu uživatele a jeho právo na přiměřené riziko

Principy služby jsou obsaženy v Etickém kodexu organizace, který stanovuje standardy chování zaměstnanců.

 

Aktualizace: 10.8.2018

Domov pro seniory

Na Blatech 3211, 470 01 Česká Lípa

Vedoucí:
Mgr. Helena Holanová
mob. 736 483 075
e-mail: vedouci.dh@ssmcl.cz

Sociální pracovnice:
Mgr. Marie Hamplová
mob. 739 248 630
e-mail: socialni.ds@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin
(péče zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně)