ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Domov pro seniory se poskytuje dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění a na základě § 15 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Místo a čas poskytování:

Služba se poskytuje v prostorách Penzionu s pečovatelskou službou v ulici Na Blatech v České Lípě. Služba je poskytována nepřetržitě, každý den, po celých 24 hodin. Domov disponuje celkovou kapacitou 35 lůžek v jednolůžkových a dvoulůžkových plně vybavených a bezbariérových pokojích.

 

Jak zažádat:

  • zasláním poštou, doručením osobně vyplněné žádosti o přijetí
  • žádost o přijetí je možné vyzvednout přímo v domově nebo stáhnout z našich webových stránek v sekci soubory ke stažení.

 

Podaná žádost je zaevidována, pokud je žadatelem osoba spadající do cílové skupiny domova. Do pořadníku jsou žadatelé zařazováni dle stanovených kritérií a dle naléhavosti. V místě pobytu žadatele se provádí sociální šetření ke zjištění nepříznivé sociální situace. O přijetí je rozhodnuto na základě aktuální situace žadatele a po kladném vyjádření vedoucí zdravotní péče.

 

Smlouva:

Služby poskytujeme na základě smlouvy, se kterou je klient seznámen před přijetím do zařízení, aby se mohl rozhodnout, zda chce naše služby využívat.

 

 

Úhrady:

Za pobyt v domově se platí úhrada ve výši 200,- Kč / 1 den.

Za poskytnutí celodenní stravy se platí úhrada ve výši 160,- Kč / 1 den.

Za poskytnutou péči se platí úhrada ve výši přiznaného příspěvku na péči.

 

Úhradu je možné provést převodem na účet organizace. Úhrady se provádí nejpozději do 15. dne daného kalendářního měsíce.

 

Stravování:

V domově je poskytována celodenní strava, která se skládá ze snídaně, oběda s polévkou a večeře. Klientům, kteří se léči s cukrovkou, podává personál i druhou večeři. Klienti domova mají možnost vybrat si klasickou stravu i stravu dietní, předepsanou lékařem.

 

 

Aktualizace: 17.9.2019

Domov pro seniory

Na Blatech 3211, 470 01 Česká Lípa

Vedoucí:
Mgr. Helena Holanová
tel. 487 832 378
e-mail: vedouci.dh@ssmcl.cz

Sociální pracovnice:
Mgr. Marie Hamplová
tel. 487 871 129, linka 123
e-mail: socialni.ds@ssmcl.cz

Pracovní doba:
pondělí - pátek 6:30-15:00 hodin
(péče zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně)