Dům humanity

Prostřednictvím poskytovaných služeb a aktivit pro klienty domu humanity se snažíme našim klientům poskytnout relativně příjemné prostředí dočasného ubytování a motivovat je k tomu, aby nebyli pouze pasivními příjemci sociálních služeb a dávek, a mohli se znovu začlenit do běžného života ve společnosti.

Provoz sociální služby je finančně podporován Libereckým krajem.

více informací

právě potřebujeme

Dům rychlé pomoci

Dům rychlé pomoci je určen pro oběti domácího násilí a matky s dětmi, které se dostaly do tíživé společenské nebo sociální situace, kterou jsou za podpory schopny samy řešit. Toto zařízení také plní důležitou funkci poskytováním 'bezpečného domova' matkám a dětem, bez ohrožení ze strany násilného partnera.

Provoz sociální služby je finančně podporován Libereckým krajem.


více informací