Sociální služby města České Lípy

Naše organizace zajišťuje pro občany České Lípy a spádových obcí služby sociální péče a sociální prevence poskytované ve vysoké kvalitě a na odborné úrovni. Aktivně v souladu s jejich individuálními potřebami rozvíjíme samostatnost klientů, podporujeme a motivujeme klienty tak, aby bylo prostřednictvím společných činností zabráněno jejich sociálnímu vyloučení, mohli žít ve svém přirozeném prostředí nebo byli schopni samostatného návratu do společnosti.

Dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., v platném znění, poskytujeme Pečovatelskou službu, Domovy pro seniory a Azylové domy. Dále také spravujeme naše odloučená pracoviště Dům s pečovatelskou službou, Domov pro seniory, Penzion s pečovatelskou službou, Dům humanity, Dům rychlé pomoci, Výcvikový byt, Klub důchodců, Komunitní centrum.